Tradiční betlémy opět ozdobí vizovickou zámeckou kapli, zdobení vánočního stromu bude i letos na návštěvnících.

Tradice by se měly dodržovat! Tohoto hesla se držíme zuby nehty a poctivě připravujeme 25. výstavu betlémů v zámecké kapli.

25 let!

Letos je tomu čtvrtstoletí, kdy byla na vánoce poprvé otevřena kaple kvůli výstavě betlémů. V podstatě jsme nevynechali ani rok, kdy se kaple rekonstruovala. Tehdy se výstava výjimečně přesunula do útrob zámku, kde návštěvníci spolu s figurami v nadživotní velikosti, které vytvořily děti druhého stupně základní školy Vizovice, prošli Cestu do Betléma. K dětským pracím se letos vrátíme. Tentokrát kapli svými výtvory ozdobí děti prvního stupně základní školy Vizovice. Každá třída vytvoří svůj osobitý betlém, a tak bude výstava jistě velmi pestrá. Abychom dostáli tradice v celé její kráse, doplní výtvory dětí dřevěný betlém ze zámecké sbírky.

Loňské zdobení vánočního stromu v průjezdu zámku bylo příjemným zpestřením při návštěvě betlémů, a tak jsme se rozhodli jej zopakovat a třeba založit i další mnohaletou tradici.

Na to všechno se můžete těšit od 18. 12. 2021.