Chronologický přehled historie zámku a panství vizovického

1261 20. srpna 1261 je datována zakládací listina cisterciáckého mužského kláštera Rosa Mariae, zvaného Smilheim. Listinu vydal Smil ze Střílek za přítomnosti krále Přemysla Otakara II. a biskupa olomouckého Bruna
1314  Vizovice i klášter byly zpustošeny uherským palatínem Matúšem Čákem Trenčanským
1418  Klášter byl vypleněn okolními husitskými šlechtici
1485  Zánik cisterciáckého kláštera Smilheimu
1568 – 70 V opevněném areálu zaniklého kláštera zbudoval Zdeněk Kavka Říčanský renesanční zámek, zvaný Nový Smilheim
1678  Leopold II. prodal Vizovice dvornímu radovi Gervasiovi Vilémovi z Gollen
1685  Zámek spolu s Vizovicemi vypleněn a vypálen tureckými nájezdníky
1710  Opravený zámek i vizovické panství přechází do vlastnictví Gollenů, kteří se do Vizovic stěhují a snaží se panství zvelebit
1710 – 1713 hrabě Prokop Gervas Gollen nechal vystavět na Janově hoře Prokopovský dvůr se studnou 18m hlubokou
1746 V dražbě přešel 15. července statek i zámek na olomouckého kanovníka, později biskupa královéhradeckého, hraběte Heřmana Hannibala z Blümegenu
1749 – 70 Výstavba nového barokního zámku architektem F.A.Grimmem
1815  Zámek i vizovické panství přechází do rukou rodiny Stillfriedů z Ratěnic
1945  Zestátnění veškerého zámeckého majetku
1948  Zámek je definitivně zpřístupněn veřejnosti
1986  Od 1. 7. je areál zámku ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
2001  Usnesením vlády ČR č.464 ze dne 9.5.2001 byl zařazen vizovický zámek mezi národní kulturní památky
2002  Od 1. 1. je zámek Vizovice ve správě Státního památkového ústavu v Brně
2006  Od 2. 2. je zámek Vizovice ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži