Svatební obřady

V areálu zámku Vizovice je možno konat svatební obřady občanské i církevní.

Rezervace termínů:

pro občanský obřad - matrika Vizovice, tel. 777 471 172                                                  
pro církevní obřad v kapli - správa zámku, tel. 577 452 762, 724 316 410
      
K uskutečnění svatebního obřadu v prostorách státního zámku Vizovice je třeba uzavřít smlouvu o konání svatebního obřadu mezi jedním ze snoubenců a správou zámku. Bez této smlouvy není možné svatební obřad v prostorách zámku Vizovice uskutečnit.

První krokem k uzavření této smlouvy je však sjednání termínu obřadu, který je nutno dohodnout s matrikou MěÚ Vizovice. (tel. viz výše)

K uzavření této smlouvy není nutná osobní návštěva snoubenců na zámku. Smlouva může být připravena na základě písemného, případně telefonického jednání a její podpisy následně zajištěny při osobní návštěvě (v nezbytných případech prostřednictvím České pošty). Smlouva o konání svatebního obřadu na SZ Vizovice musí být oboustranně uzavřena nejpozději 5 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu.

Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnou správě zámku tyto základní údaje:
jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo snoubence, termín sňatku (datum, hodina, místo) dohodnutý s matrikou Vizovice.

Tyto údaje přijímá správa zámku prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech telefonicky nebo osobně v budově zámku. Smlouva pak bude snoubencům předána dohodnutým způsobem, odsouhlaseným oběma stranami.
kontaktní údaje: e-mail: vizovice@npu.cz
                                  tel.: 577 452 762,  mob. 724 316 410 (J. Pluhařová, kastelánka)

provozní doba kanceláře:  út - pá  7:00 - 15:30 h
Současně s podpisem smlouvy je vhodné uhradit poplatek za obřad dle platného ceníku v hotovosti přímo v kanceláři zámku. Návštěvu mimo uvedené dny a hodiny je možné dojednat telefonicky.

Vedle výše uvedeného nabízíme také možnost fotografování novomanželů i bez svatebního obřadu, t.j. tehdy, když se jejich svatební obřad koná na jiném místě než právě na zámku Vizovice.
Tuto službu nabízíme za úplatu - viz. ceník - a po předchozí rezervaci termínu.

Podmínky obřadu:

Velikost prostor, kde se svatební obřady na vizovickém zámku konají, není zcela vhodná pro velké svatby. Reprezentační sál pojme maximálně 60 hostů, kaple 40.

V reprezentačním sále většina svatebčanů při obřadu stojí, míst k sezení je zde pouze 8 - 10, takže pokud je pro Vás důležité, aby hosté ceremoniál viděli, doporučujeme opravdu poctivě dodržet stanovené maximum.

V celém areálu zámku, tedy i před vstupní bránou do areálu, platí přísný zákaz házení rýže, konfet a jiných drobných předmětů. V návštěvním řádu je uvedeno, že je zakázáno jakkoliv znečišťovat interiéry i exteriéry zámku. Usilovně prosíme o dodržení tohoto nařízení, protože není v našich silách se rozsypané rýže nebo konfet z povrchu nádvoří a dlažby před vstupem do areálu zbavit. 

Ceník obřadů:

Svatební obřady (reprezentační sál, kaple, příp.zahrada)
v obvyklých časech............................................... 5.000,-Kč vč. DPH/obřad
mimo obvyklé časy, obřady s tlumočením..............7.500,-Kč vč. DPH/obřad

(obvyklé časy - sobota 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30)