Svatební obřady

V areálu zámku Vizovice je možno konat svatební obřady občanské i církevní.

Rezervace termínů:

pro občanský obřad - matrika Vizovice, tel. 777 471 172                                                  
pro církevní obřad v kapli - správa zámku, tel. 577 452 762, 724 316 410
      
K uskutečnění svatebního obřadu v prostorách státního zámku Vizovice je třeba uzavřít smlouvu o konání svatebního obřadu mezi jedním ze snoubenců a správou zámku. Bez této smlouvy není možné svatební obřad v prostorách zámku Vizovice uskutečnit.

První krokem k uzavření této smlouvy je však sjednání termínu obřadu, který je nutno dohodnout s matrikou MěÚ Vizovice. (tel. viz výše)

K uzavření této smlouvy není nutná osobní návštěva snoubenců na zámku. Smlouva může být připravena na základě písemného, případně telefonického jednání a její podpisy následně zajištěny při osobní návštěvě (v nezbytných případech prostřednictvím České pošty). Smlouva o konání svatebního obřadu na SZ Vizovice musí být oboustranně uzavřena nejpozději 10 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu.

Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnou správě zámku tyto základní údaje:
jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo snoubence, termín sňatku (datum, hodina, místo) dohodnutý s matrikou Vizovice.

Tyto údaje přijímá správa zámku prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech telefonicky nebo osobně v budově zámku. Smlouva pak bude snoubencům předána dohodnutým způsobem, odsouhlaseným oběma stranami.
kontaktní údaje: e-mail: vizovice@npu.cz
                                  tel.: 577 452 762,  mob. 724 316 410 (J. Pluhařová, kastelánka)

provozní doba kanceláře:  po - pá  7:00 - 15:30 h
Současně s podpisem smlouvy je vhodné uhradit poplatek za obřad dle platného ceníku v hotovosti přímo v kanceláři zámku. Návštěvu mimo uvedené dny a hodiny je možné dojednat telefonicky.

Vedle výše uvedeného nabízíme také možnost fotografování novomanželů i bez svatebního obřadu, t.j. tehdy, když se jejich svatební obřad koná na jiném místě než právě na zámku Vizovice.
Tuto službu nabízíme za úplatu - viz. ceník - a po předchozí rezervaci termínu.

Další služby spojené se svatebním obřadem, jako zajištění fotografa, catering, ubytování apod., neposkytujeme.

Podmínky obřadu

Velikost prostor, kde se svatební obřady na vizovickém zámku konají, není zcela vhodná pro velké svatby. Reprezentační sál pojme maximálně 65 osob (včetně snoubenců), kaple 40.

V reprezentačním sále většina svatebčanů při obřadu stojí, míst k sezení je zde pouze 8 - 10, takže pokud je pro Vás důležité, aby hosté ceremoniál viděli, doporučujeme opravdu poctivě dodržet stanovené maximum.

V celém areálu zámku, tedy i před vstupní bránou do areálu, platí přísný zákaz házení rýže, konfet a jiných drobných předmětů. V návštěvním řádu je uvedeno, že je zakázáno jakkoliv znečišťovat interiéry i exteriéry zámku. Usilovně prosíme o dodržení tohoto nařízení, protože není v našich silách se rozsypané rýže nebo konfet z povrchu nádvoří a dlažby před vstupem do areálu zbavit. 

Ceník obřadů:

Svatební obřady (reprezentační sál, kaple, příp. zahrada)....................................... 7.000,-Kč vč. DPH/obřad

Obvyklé časy - sobota 10:00, 11:00 a 12:00 hodin

Focení novomanželů bez svatebního obřadu:

30 minut ................................................................................. 1.500,- Kč vč. DPH

Maximální počet osob ve skupině je 10, focení je možné ve vybraných prostorách zámku.