Vizovická zámecká alej uspěla v soutěži „Alej roku 2020“

V boji o titul „Alej roku 2020“ získala vizovická zámecká alej 1. místo ve Zlínském kraji, v celostátním kole se se 125 body dělila o 14. – 15. místo s Englickou alejí v Poštorné. O desátý titul „Alej roku 2020“ soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí. Ta naše zámecká vizovická byla tedy ve velmi dobré společnosti. Hlasování se zúčastnilo téměř 7 tisíc lidí, což svědčí o tom, že si lidé nádherných alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí.

Vizovická alej byla vysázena ve 2. polovině 18. století a zapěstována jako stříhaný habro-lipový špalír. Je tvořena čtyřmi stromořadími, tvoří tedy tři cesty – hlavní a dvě boční. V aleji byly a místy ještě i jsou průstřihy v obloukovitém tvaru pro vstup do vnitřního prostoru za stříhanou stěnou. V současnosti jsou jednotlivé stromy ve většině případů už téměř krustami, jak je vidět na fotografiích, nicméně stále jsou vitální, zelené a plné života. Dnes už se její tvar v obloukových částech poněkud změnil, především díky nedostatečné péči v první polovině 20. století, stromy zmohutněly a nebylo možné udržet řezem jejich původně zamýšlené tvarování stěn. Původní průhled alejí na zahradní průčelí zámku se zúžil spolu s mohutněním a zarůstáním větví v hlavním průhledu.

V současné době správa zámku Vizovice řeší možnosti revitalizace zámecké aleje, což je ale dost složitá a finančně nákladná záležitost. Alej potřebuje pravidelnou údržbu, stříhá se dvakrát ročně, na jaře je to zdravotní řez a v létě pak získá estetických řezem na půvabu.

Správa státního zámku Vizovice děkuje všem hlasujícím pro naši alej a věří, že se už brzy budeme moci potkat na procházce v zámecké zahradě vizovického zámku.

Výsledky soutěže Alej roku 2020