Dopravní omezení v okolí zámku Vizovice

V průběhu následujícího měsíce se návštěvníci zámku budou muset potýkat s dopravním omezením z důvodu oprav místních komunikací.

Až do konce prázdnin se musejí návštěvníci zámku připravit na zhoršenou dopravní situaci ve Vizovicích. V první fázi oprav bude omezen provoz od náměstí T. G. Masaryka, což rapidně sníží počet parkovacích míst ve městě. V druhé fázi se bude opravovat cesta přímo před zámeckým areálem a závěrečná fáze zase omezí provoz při vjezdu do města ze směru od Zlína.

V průběhu prvních dvou fází oprav, jejichž délka se bohužel nedá předem odhadnout, bude parkoviště před zámkem využíváno jako autobusová zastávka. Nebude zde tedy parkování možné.

Přesné informace o omezení v jednotlivých etapách oprav a varianty objížděk najdete zde: http://www.mestovizovice.cz/obcan/aktuality-1/oprava-komunikaci-omezeni-dopravy-ve-vizovicich-1129cs.html

Nové aktuální informace o stavu oprav zde:

http://www.mestovizovice.cz/obcan/aktuality-1/informace-pro-obcany-1155cs.html