Kurz řemeslné obnovy historických staveb aneb angličtí dobrovolníci a čeští řemeslníci míří do Vizovic

Zámek ve Vizovicích bude dějištěm již třetího ročníku kurzu řemeslné obnovy historických památek. Ve dnech od 9. do 15. září 2018 se zde potkají angličtí dobrovolníci s účastníky kurzu. Prestižní akce je organizovaná ve spolupráci s kastelánkou zámku Vizovice paní Janou Pluhařovou, anglickými dobrovolníky a organizací The Friends of Czech Heritage. Kurz zednické /kamecké dílny pořádaný Národním památkovým ústavem je od středy 12. 9. do soboty 15. 9. 2018. Zúčastnit se lze ale samozřejmě po celý týden a připojit se tak k sedmi anglickým dobrovolníkům už od samého počátku jejich dobrovolnické činnosti.

Z doprovodných programů čeká účastníky kurzu prohlídka zámku, návštěva Slušovic, exkurze do Baťovského Zlína, promítání filmu Červené město a povídání o zaniklém cisterciáckém klášteře ve Vizovicích. Řemeslnou dílnu povede po odborné stránce p. Filip Trunečka, mezi účastníky je přihlášeno několik řemeslníků profesionálů, a to vše by mělo být zárukou, že na konci týdne zůstane zámecká zeď, na které budou společně pracovat, nejen rozvalená, ale i znovu postavená.

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství v Praze, otevřel v lednu 2018 kurz řemeslné obnovy historických staveb. Kurz navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky a skládá se z teoretické části, praktických řemeslných dílen a exkurzí.

Tento kurz seznámí účastníky se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov na našem území. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek. Předchozí řemeslná praxe není podmínkou účasti programu. Celý kurz je rozložen až do tří let (2018 – 2020) a nabízí až 328 hodin odborné výuky, ale je možné se účastnit kteréhokoli programu jednotlivě bez nároku na získání osvědčení.  V současné době běží akreditační řízení na Ministerstvu školství ČR a kurz bude akreditován jako rekvalifikační v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti přípravy a realizace památkové obnovy.

Kurzů se mohou účastnit řemeslníci specialisté, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci firem specializujících se na obnovu památek, zaměstnanci Národního památkového ústavu, soukromí majitelé historických objektů, správci památek a historických objektů a areálů, investiční technici při biskupství, památkáři na obcích s rozšířenou působností (s výkonnou pravomocí), studenti technických a humanitních oborů vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na ochranu kulturního dědictví a zájemci o památky.

Více informací o programu na sezónu 2018 a přihlášky jsou k dispozici u koordinátorky kurzu Mgr. Kateřiny Samojské, Ph.D. (na e-mailu samojska.katerina@npu.cz a na telefonu +420 778 716 567).