Edukační program

Chcete u nás strávit se svými žáky celý den? V takovém případě je ideální kombinací prohlídka zámku a edukační program v zámecké zahradě. 

Zámecká zahrada

Program probíhá v zámeckém parku a jeho úkolem je přiblížit dětem princip a význam zahrad a architektonické řešení zámecké budovy. Ukazuje srovnání francouzských zahrad a anglických parků, porovnává historické a současné provedení, souvislost s historickými budovami a jejich principy. Dle věku dětí je program zaměřen i na druhy stromů a jiných rostlin v zahradě.

Program doporučujeme žákům základní školy, je ale vhodný i pro starší děti mateřských škol. Program vždy upravíme dle věku dětí.