Nabídka edukačních programů

Pro základní a mateřské školy máme v nabídce dva typy edukačních programů - jeden v reprezentačním sále a druhý v zámecké zahradě.

Zámecká zahrada

Program probíhá v zámeckém parku a jeho úkolem je přiblížit dětem princip a význam zahrad a architektonické řešení zámecké budovy. Ukazuje srovnání francouzských zahrad a anglických parků, porovnává historické a současné provedení, souvislost s historickými budovami a jejich principy. Dle věku dětí je program zaměřen i na druhy stromů a jiných rostlin v zahradě.

Program doporučujeme žákům základní školy, je ale vhodný i pro starší děti mateřských škol. Program vždy upravíme dle věku dětí.