Plán akcí na rok 2019

31. května                              České trio (Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby - VZKLAH)

2. června                               Dětský den – hrané prohlídky pro děti i dospělé na trase A

14. června                             Tereza Hromádková a přátelé (VZKLAH)

28. června                             Koncert v kapli – Jan Adamus, Irena Chřibková (VZKLAH)

5. července                           VientoMarero Duo (VZKLAH)

19. července                          Klavírní recitál (VZKLAH)

21. července                           Zahradní slavnost – piknikový a herní den v parku

2. srpna                                  Violoncellový recitál (VZKLAH)

30. srpna                                Hudba z Ameriky (VZKLAH)

6. září                                      Kvartet versus kvintet (VZKLAH)

8. září                                      Koncert v kapli – Magdalena Malaníková a harfenistka Lucie Fajkusová

20. – 21. září                            Noční prohlídky

Detailní informace o jednotlivých akcích zámku naleznete na našich webových stránkách v sekci AKCE (https://www.zamek-vizovice.cz/cs/akce).

Informace o koncertech Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby hledejte na stránkách města Vizovice (http://www.mestovizovice.cz/).