Plán akcí na rok 2021

Akce na rok 2021 ještě připravujeme, a to v dobré víře, že se opravdu uskuteční.

Detailní informace o jednotlivých akcích zámku naleznete na našich webových stránkách v sekci AKCE (https://www.zamek-vizovice.cz/cs/akce).

Informace o koncertech Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby hledejte na stránkách města Vizovice (http://www.mestovizovice.cz/).